รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

หน่วยจำนวน : คน

พื้นที่เขต จังหวัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต1 เชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต1 ลำพูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต1 ลำปาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต1 แพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต1 น่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต1 พะเยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต1 เชียงราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต1 แม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด เขต1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต2 อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต2 ตาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต2 สุโขทัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต2 พิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต2 เพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด เขต2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต3 ชัยนาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต3 นครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต3 อุทัยธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต3 กำแพงเพชร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต3 พิจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด เขต3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต4 นนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต4 ปทุมธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต4 พระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต4 อ่างทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต4 ลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต4 สิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต4 สระบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต4 นครนายก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด เขต4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต5 ราชบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต5 กาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต5 สุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต5 นครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต5 สมุทรสาคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต5 สมุทรสงคราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต5 เพชรบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต5 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด เขต5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต6 สมุทรปราการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต6 ชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต6 ระยอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต6 จันทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต6 ตราด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต6 ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต6 ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต6 สระแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด เขต6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต7 ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต7 มหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต7 ร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต7 กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด เขต7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต8 หนองบัวลำภู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต8 อุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต8 เลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต8 หนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต8 สกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต8 นครพนม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต8 บึงกาฬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด เขต8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต9 นครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต9 บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต9 สุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต9 ชัยภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด เขต9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต10 ศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต10 อุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต10 ยโสธร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต10 อำนาจเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต10 มุกดาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด เขต10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต11 นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต11 กระบี่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต11 พังงา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต11 ภูเก็ต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต11 สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต11 ระนอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต11 ชุมพร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด เขต11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต12 สงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต12 สตูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต12 ตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต12 พัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต12 ปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต12 ยะลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขต12 นราธิวาส 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด เขต12 0 0 0 0 0 0 0 0 0