รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ชลบุรี ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองชลบุรี 0 - - - - - - - 0
บ้านบึง 0 - - - - - - - 0
หนองใหญ่ 0 - - - - - - - 0
บางละมุง 0 - - - - - - - 0
พานทอง 0 - - - - - - - 0
พนัสนิคม 0 - - - - - - - 0
ศรีราชา 0 - - - - - - - 0
เกาะสีชัง 0 - - - - - - - 0
สัตหีบ 0 - - - - - - - 0
บ่อทอง 0 - - - - - - - 0
เกาะจันทร์ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0