รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด จันทบุรี ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองจันทบุรี 0 - - - - - - - 0
ขลุง 0 - - - - - - - 0
ท่าใหม่ 0 - - - - - - - 0
โป่งน้ำร้อน 0 - - - - - - - 0
มะขาม 0 - - - - - - - 0
แหลมสิงห์ 0 - - - - - - - 0
สอยดาว 0 - - - - - - - 0
แก่งหางแมว 0 - - - - - - - 0
นายายอาม 0 - - - - - - - 0
เขาคิชฌกูฏ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0