รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ร้อยเอ็ด ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองร้อยเอ็ด 0 - - - - - - - 0
เกษตรวิสัย 0 - - - - - - - 0
ปทุมรัตต์ 0 - - - - - - - 0
จตุรพักตรพิมาน 0 - - - - - - - 0
ธวัชบุรี 0 - - - - - - - 0
พนมไพร 0 - - - - - - - 0
โพนทอง 0 - - - - - - - 0
โพธิ์ชัย 0 - - - - - - - 0
หนองพอก 0 - - - - - - - 0
เสลภูมิ 0 - - - - - - - 0
สุวรรณภูมิ 0 - - - - - - - 0
เมืองสรวง 0 - - - - - - - 0
โพนทราย 0 - - - - - - - 0
อาจสามารถ 0 - - - - - - - 0
เมยวดี 0 - - - - - - - 0
ศรีสมเด็จ 0 - - - - - - - 0
จังหาร 0 - - - - - - - 0
เชียงขวัญ 0 - - - - - - - 0
หนองฮี 0 - - - - - - - 0
ทุ่งเขาหลวง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0