รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด สกลนคร ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองสกลนคร 0 - - - - - - - 0
กุสุมาลย์ 0 - - - - - - - 0
กุดบาก 0 - - - - - - - 0
พรรณานิคม 0 - - - - - - - 0
พังโคน 0 - - - - - - - 0
วาริชภูมิ 0 - - - - - - - 0
นิคมน้ำอูน 0 - - - - - - - 0
วานรนิวาส 0 - - - - - - - 0
คำตากล้า 0 - - - - - - - 0
บ้านม่วง 0 - - - - - - - 0
อากาศอำนวย 0 - - - - - - - 0
สว่างแดนดิน 0 - - - - - - - 0
ส่องดาว 0 - - - - - - - 0
เต่างอย 0 - - - - - - - 0
โคกศรีสุพรรณ 0 - - - - - - - 0
เจริญศิลป์ 0 - - - - - - - 0
โพนนาแก้ว 0 - - - - - - - 0
ภูพาน 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0