รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด กาญจนบุรี ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองกาญจนบุรี 0 - - - - - - - 0
ไทรโยค 0 - - - - - - - 0
บ่อพลอย 0 - - - - - - - 0
ศรีสวัสดิ์ 0 - - - - - - - 0
ท่ามะกา 0 - - - - - - - 0
ท่าม่วง 0 - - - - - - - 0
ทองผาภูมิ 0 - - - - - - - 0
สังขละบุรี 0 - - - - - - - 0
พนมทวน 0 - - - - - - - 0
เลาขวัญ 0 - - - - - - - 0
ด่านมะขามเตี้ย 0 - - - - - - - 0
หนองปรือ 0 - - - - - - - 0
ห้วยกระเจา 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0