รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด นครศรีธรรมราช ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองนครศรีธรรมราช 0 - - - - - - - 0
พรหมคีรี 0 - - - - - - - 0
ลานสกา 0 - - - - - - - 0
ฉวาง 0 - - - - - - - 0
พิปูน 0 - - - - - - - 0
เชียรใหญ่ 0 - - - - - - - 0
ชะอวด 0 - - - - - - - 0
ท่าศาลา 0 - - - - - - - 0
ทุ่งสง 0 - - - - - - - 0
นาบอน 0 - - - - - - - 0
ทุ่งใหญ่ 0 - - - - - - - 0
ปากพนัง 0 - - - - - - - 0
ร่อนพิบูลย์ 0 - - - - - - - 0
สิชล 0 - - - - - - - 0
ขนอม 0 - - - - - - - 0
หัวไทร 0 - - - - - - - 0
บางขัน 0 - - - - - - - 0
ถ้ำพรรณรา 0 - - - - - - - 0
จุฬาภรณ์ 0 - - - - - - - 0
พระพรหม 0 - - - - - - - 0
นบพิตำ 0 - - - - - - - 0
ช้างกลาง 0 - - - - - - - 0
เฉลิมพระเกียรติ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0