รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดระยอง ---> อำเภอเมืองระยอง ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ท่าประดู่ 0 - - - - - - - 0
เชิงเนิน 0 - - - - - - - 0
ตะพง 0 - - - - - - - 0
ปากน้ำ 0 - - - - - - - 0
เพ 0 - - - - - - - 0
แกลง 0 - - - - - - - 0
บ้านแลง 0 - - - - - - - 0
นาตาขวัญ 0 - - - - - - - 0
เนินพระ 0 - - - - - - - 0
กะเฉด 0 - - - - - - - 0
ทับมา 0 - - - - - - - 0
น้ำคอก 0 - - - - - - - 0
ห้วยโป่ง 0 - - - - - - - 0
มาบตาพุด 0 - - - - - - - 0
สำนักทอง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0