แจ้งการปรับปรุงโปรแกรมลงทะเบียนอาสาสมัครประจำครอบครัว
สามารถอ่านรายละเอียดเบื้องต้นได้จากคู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียน Excel

ลงทะเบียนหน่วยบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์นี้มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
หากพบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทรศัพท์: 02-1937004

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :